ลิขสิทธิ์นี้เป็นของแผนกคอมพิวเตอร์   วิทยาลัยเทคนิคนางรอง , 2561