วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดโครงการ “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปี 2561”

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู

Read more

โครงการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 61 – 12 เมษา 61

งานกิจกรรมนักเรียน น

Read more

การดำเนินการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

บรรยากาศการรับลงทะเบ

Read more