ที่ตั้ง ขนาด และข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสาร

 

ที่ตั้งและขนาด

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 มีขนาดพื้นที่ 50 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ                        – มีอาณาเขตติดศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 3

ทิศใต้                           – มีอาณาเขตติดสถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง

ทิศตะวันออก                   – มีอาณาเขตติดถนนสายบ้านเก่า-แพงพวย

ทิศตะวันตก                     – มีอาณาเขตติดสวนป่าสิริกิตต์ อำเภอนางรอง

ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์                         – 0-4463-1556  , 0-4463-2318
โทรสาร                          – 0-4463-2008
เว็บไซต์                          – www.nricec.ac.th  ,
Email-                            – nricec @ yahoo.com

แผนที่