ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์
ตราประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ตราประจำจังหวัด
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย บุรีรัมย์
อักษรโรมัน Buri Ram
ผู้ว่าราชการ ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 10,322.885 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 17)
ประชากร 1,591,905 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 5)
ความหนาแน่น 153.50 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 27)
ISO 3166-2 TH-31
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้ แปะ,กาฬพฤกษ์
ดอกไม้ สุพรรณิการ์
สัตว์น้ำ กุ้งฝอยน้ำจืดชนิด Macrobrachium lanchesteri
ศาลากลางจังหวัด
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 1159 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000[3]
โทรศัพท์ (+66) 0 4461 1342
เว็บไซต์ จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่