ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ดำเนินโครงการออกค่ายฯ

การดำเนินโครงการจิตอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
และโครงการพี่สอนน้องออกค่ายอาสา

ณ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

– สอนน้อง
– ซ่อมบำรุง
– พัฒนาโรงเรียน

จัดโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง