วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดโครงการ “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปี 2561”

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนางรอง  ร่วมดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ  “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง” จัดโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เมื่อ วัน พุธ ที่ 4 เดือน เมษายาน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ที่ผ่านมา

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่
–  การสรงน้ำพระพุทธรูป และองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยเทคนิคนางรอง
–  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นำโดยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทุก ๆ ท่าน
–  ตลอดจนการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีไทย
บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่   Facebook : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

4..เมษายา…2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เมื่อ 4 เมษายน 2018