อวท.วท.นางรอง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2561

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ทุก ๆ ท่าน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณ พระพุทธรัตน และพระวิษณุกรรม และบริเวณอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป