การสอบวัดแววเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561

งานวัดผลและประเมินผล

Read more

การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาชิกร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาล

Read more

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 30 มี.ค. 61

สรุปจำนวนผู้สนใจสมัค

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

งานทะเบียน วิทยาลัยเ

Read more

อวท.วท.นางรอง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2561

องค์การนักวิชาชีพในอ

Read more

ขอเชิญ บุุคลากร วท.นางรอง ทุก ๆ ท่าน เข้าร่วมประชุม วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแพงพวย

ขอเชิญประชุม ประจำภา

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบ 1 ประจำปี 2561

แจ้งข่าวพนักงานราชกา

Read more