การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู

Read more

การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

Read more

พิธีประกาศเกียรติคุณ ผลงานเครื่องคัดแยกมะหนาวแบบแรงเหวี่ยง รางวัลระดับประเทศ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ ๙

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 7 สิงหาคม” ณ ศาลจังหวัดนางรอง

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐก

Read more