ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ฟู้ดแลนด์ฯ (FOODLAND)

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2

Read more

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีฯ 2562

องค์การนักวิชาชีพในอ

Read more

การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู

Read more

การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

Read more

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 7 สิงหาคม” ณ ศาลจังหวัดนางรอง

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

ทีมโครงการวิทยาศาตร์

Read more

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐก

Read more

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดให้มีการเปิดบัญชีให้กับนักเรียน นักศึกษาฟรี

งานกองทุนเงินให้กู้ย

Read more