ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ผลการดำเนินโครงการอบรมสถานศึกษาพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

คณะบุคลากร วท.นางรอง ศึกษาดูงานแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง ณ วษท.มหาสารคาม

นายวิชิต กิตติรัตนกร

Read more

การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาชิกร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาล

Read more

ขอเชิญ บุุคลากร วท.นางรอง ทุก ๆ ท่าน เข้าร่วมประชุม วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแพงพวย

ขอเชิญประชุม ประจำภา

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบ 1 ประจำปี 2561

แจ้งข่าวพนักงานราชกา

Read more

คณะบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

คณะบุคลากร ตัวแทนวิท

Read more