การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการและมอบทุนการศึกษา/โครงการพี่สอนน้อง โดยบริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ว

Read more

ยอดสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561 ยอดสรุป ณ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

จำนวนผู้สมัครเข้าศึก

Read more

การสอบวัดแววเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561

งานวัดผลและประเมินผล

Read more

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 30 มี.ค. 61

สรุปจำนวนผู้สนใจสมัค

Read more

จำนวนนักศึกษาสมัครเรียนต่อ ในปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

สรุปจำนวนนักศึกษาที่

Read more