ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษ

Read more

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้า การโรงแรมฯ และเครืองมือกล

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ยอดสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561 ยอดสรุป ณ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

จำนวนผู้สมัครเข้าศึก

Read more

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดโครงการ “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปี 2561”

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู

Read more

คณะบุคลากร วท.นางรอง ศึกษาดูงานแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง ณ วษท.มหาสารคาม

นายวิชิต กิตติรัตนกร

Read more

การสอบวัดแววเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561

งานวัดผลและประเมินผล

Read more