กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ ๙

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 7 สิงหาคม” ณ ศาลจังหวัดนางรอง

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

ทีมโครงการวิทยาศาตร์

Read more

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐก

Read more

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดให้มีการเปิดบัญชีให้กับนักเรียน นักศึกษาฟรี

งานกองทุนเงินให้กู้ย

Read more