ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

Read more

พิธีประกาศเกียรติคุณนักกีฬารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์”ประจำปี 2561

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู

Read more