พานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พานไหว้ครู ของนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับชั้นปี ทุก ๆ สาขาวิชา ที่ได้จัดทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจ ออกมาอย่างสวยงาม เพื่อนำมาใช้ในการแสดงออกถึงความเคารพ และบุชาคุณครู ในพิธีไหวัครู ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00-10.00 น. ที่ผ่านมา

โพสต์โดย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018